Privacyverklaring werkenbijblokker.nl

Via de website werkenbijblokker.nl verzamelt Blokker B.V., gevestigd aan de Van der Madeweg 13 1114 AM Amsterdam-Duivendrecht (hierna: “Blokker”) persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”). Blokker is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die privacywet- en regelgeving stellen. Dat betekent onder andere dat wij:
- duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- proberen de verzameling van jouw persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
- jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
- jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;
- jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en met welk doel dit gebeurt. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

1. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Wanneer je voor jouw sollicitatie gebruik maakt van onze website kunnen er op verschillende manieren persoonsgegevens door ons worden verzameld:

- Online sollicitatie: via ons online sollicitatieformulier kun je online solliciteren. We vragen je in dat kader om enkele persoonsgegevens om jouw sollicitatie te kunnen verwerken en te beoordelen.
- Job-alerts en delen per e-mail: om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures kun je een job-alert instellen. Verder is het mogelijk een vacature per e-mail te delen of als favoriet op te slaan.
- Gebruik website: bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat (bijvoorbeeld het IP-adres) en over jouw bezoekgedrag op de website verkregen.
- Contact opnemen: je kunt ons benaderen met vragen en/of opmerkingen middels het contactformulier op de website. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om jouw vraag of opmerking te beantwoorden.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

- Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, initialen, titel, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer;
- Demografische gegevens: geslacht, geboortedatum, nationaliteit;
- Beschikbaarheid: werkvergunning en gegevens die de mate van jouw beschikbaarheid aangeven;
- Curriculum Vitae: informatie over opleidingen, trainingen, werkervaring; hobby’s, Linked-In profiel;
- Beoordeling geschiktheid als kandidaat: gegevens waarop wij jou als sollicitant beoordelen, zoals een videopitch en uitkomst assessment;
- Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat;
- Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van jouw bezoek op onze website;

3. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

1. om jou de mogelijkheid te bieden online te solliciteren op een vacature en gebruik te maken van de functionaliteiten van onze website;
2. om jouw online sollicitatie te verwerken en over het verloop van de procedure met jou te communiceren.
3. om jouw geschiktheid als kandidaat voor een bepaalde vacature te beoordelen;
4. om jouw vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden;
5. om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en dienstverlening en deze zo nodig te verbeteren. Dit doen wij op basis van jouw voorkeuren en gebruik van de website;
6. om jou op de hoogte te houden van nieuwe (passende) vacatures.

4. Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt:

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 1 t/m 5) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om de geschiktheid van jou als kandidaat te kunnen beoordelen.

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 6) door ons verwerkt op basis van de van de door jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen van deze berichten waarbij bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie.

5. Cookies

Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

6. Bewaartermijnen

Sollicitatiegegevens
Jouw sollicitatiegegevens worden tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij wij jouw toestemming hebben om jouw gegevens langer te bewaren om je bij toekomstige passende vacatures te kunnen benaderen. In dit geval bewaren wij jouw sollicitatiegegevens maximaal één jaar.

Videopitch
De videopitch wordt maximaal 1 maand bewaard.

Job-alert
Wij bewaren jouw gegevens die nodig zijn voor het versturen van een job-alert tot het moment van jouw uitschrijving. Bij iedere job-alert die je van ons ontvangt heb je ook de mogelijkheid om je af te melden, mocht je geen interesse meer hebben in job-alerts.

Contactformulier
Als je het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard gedurende de periode die naar de aard of de inhoud van het contactformulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

7. Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van jouw sollicitatie of gevraagde diensten.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Gemeenschap. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn zullen we zorgen voor passende maatregelen en waarborgen.

8. Websites van derden

De vacatures, artikelen en video's die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies, zodat de social media partijen jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. De beheerders van deze social media kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons of links met onze website zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

9. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

11. Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of voor het kenbaar maken van verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen door gebruik te maken van het contactformulier zoals te vinden is in de privacyverklaring op blokker.nl (hoofdstuk 14).

Om misbruik te voorkomen zullen wij, voordat je een verzoek kunt indienen via het contactformulier, jouw identiteit controleren met behulp van een automatisch gegenereerde verificatie-email. Deze email wordt naar een door jou opgegeven e-mailadres gestuurd en bevat een link waarmee je jouw identiteit kunt bevestigen.

12. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of privacy@blokker.nl.
 

Cookieverklaring

Dit is de website van www.werkenbijblokker.nl. Bij een bezoek aan onze website registreren wij:

 • uw surfgedrag op onze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld uw sollicitatiegegevens).

blokker gebruikt hiervoor cookies! maar wat zijn dat?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies vergroten wij uw sollicitatiegemak op de recruitmentsite van Blokker. Ze helpen ons uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de recruitmentsite te vergemakkelijken.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op een van onderstaande links om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van werkenbijblokker.nl verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

blokker gebruikt cookies op werkenbijblokker.nl voor de volgende doeleinden:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het solliciteren, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het mogelijk maken om inhoud van onze website te delen via social media;
 • het mogelijk maken te reageren op onze website
 • het meten van het gebruik van de website

cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, tevens met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De vacatures, artikelen en video's die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

 • ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Blokker heeft daar geen invloed op.

slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met sollicitatie@blokker.nl

Wil je nooit een vacature missen?

Meld je dan aan voor een Job Alert en wij houden je op de hoogte wanneer er relevante vacatures voor jou zijn